จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ออกแบบอุตสาหกรรม, พัฒนาฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์และการดูแลหลังกาขายรวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค โดยสิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพของเราคือการได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Mobile Computer / คอมพิวเตอร์มือถือ

Point Mobile PM451

Point Mobile PM351

Point Mobile PM95

Point Mobile PM5

Point Mobile PM86

Point Mobile PM84