ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านโซลูชันโทรศัพท์มือถือสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศจีน และมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กว่า 10 รุ่นที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดและการสื่อสารแบบไร้สาย

Mobile Computer / คอมพิวเตอร์มือถือ

Urovo I9100

Urovo RT40

Urovo P8100

Urovo CT58

Urovo CT48