ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจสอบโดยละเอียดจากการทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงสุด

Radio Frequency Identification / RFID

Bluebird FR900