แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย

Bluebird FR900

Honeywell IH45 RFID Reader

Point Mobile RF851 UHF Reader

Urovo FR2000