ทำความรู้จักก่อนซื้อ Barcode Scanner

ทำความรู้จักก่อนซื้อ Barcode Scanner

Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) คือ อุปกรณ์สำหรับอ่านบาร์โค้ดแล้วนำไปประมวลผลข้อมูลเพื่อแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรที่สามารถเข้าใจด้วยภาษาของมนุษย์จากนั้นจะถูกนำส่งไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆและ สามารถทดแทนแรงงานคนในการพิมพ์ได้อย่างมาก