คิดค้นและตอบสนองความท้าทายด้านความปลอดภัยในการผลิตและการทำงานทั่วโลก โดยมีจุดในการผสมผสานผลิตภัณฑ์เข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและการตลาดให้สะดวกสบายมากขึ้น

Mobile Computer / คอมพิวเตอร์มือถือ

Printer / เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

Radio Frequency Identification / RFID