Urovo CT58

Mobile Computer ที่สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ได้ มาพร้อมด้วยการออกแบบให้มีมุมการสแกน 25 องศา ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสแกนบาร์โค้ดได้อย่างง่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง