แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย

Honeywell Xenon XP 1952g

Newland FR42-BT

Newland NVH220