Honeywell Voyager 1472G

 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย มีความแม่นยำ และ รวดเร็วสามารถอ่านบาร์โค้ดที่ไม่คมชัดหรือเสียหาย สามารถเชื่อมต่อกับแท่นวาง หรือ เชื่อมต่อโดยตรงกับแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง