แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย

Bluebird S20

Newland N7

Point Mobile PM84

Urovo CT58

Honeywell CK65 Handheld Computer

Point Mobile PM86