Honeywell EDA10A

แท็บเล็ตที่มาพร้อมการเชื่อมต่อความเร็วสูงด้วย Wi-Fi 6 หน้าจอขนาด 10 นิ้ว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,000 mAh ใช้งานต่อเนื่องได้นาน เหมาะสำหรับใช้งานในการค้าปลีก , การผลิตโลจิสติกส์ , และงานบริการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง