Newland LP410

เครื่องพิมพ์ฉลาก พิมพ์ง่ายขึ้นและประหยัดมากขึ้น ความเร็วในการพิมพ์สูง สามารถรองรับได้ถึง 150 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง