ทำความรู้จักก่อนซื้อ Barcode Scanner

Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) คือ อุปกรณ์สำหรับอ่านบาร์โค้ดแล้วนำไปประมวลผลข้อมูลเพื่อแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรที่สามารถเข้าใจด้วยภาษาของมนุษย์จากนั้นจะถูกนำส่งไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆและ สามารถทดแทนแรงงานคนในการพิมพ์ได้อย่างมาก การเลือกซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดส่วนใหญ่ผู้ใช้จำนวนมากจะพิจารณาถึงรูปแบบของข้อมูลบาร์โค้ดโดยบาร์โค้ดจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบใหญ่ๆก็คือ บาร์โค้ดแบบแท่ง 1 มิติ และ บาร์โค้ดในแบบ 2 มิติ

ความแตกต่างระหว่าง 2 แบบนี้ก็คือ แบบ 1 มิติจะมีข้อจำกัดของปริมาณข้อมูลที่ถูกบันทึกสามารถเก็บข้อมูลได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้น ส่วนบาร์โค้ดแบบ 2 มิตินั้นถูกทำขึ้นมาเพื่อลบข้อด้อยของแบบ 1 มิติจะสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบตั้งและแนวนอนจึงสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแต่แบบที่ 2 นี้ยังไม่มีการนำมาใช้แพร่หลายกันมากนักเมื่อเทียบกับแบบ 1 มิติ แต่มีการนำมาใช้ในรูปแบบของ Application ต่างๆในโทรศัพท์มือถือ ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

เครื่อง Barcode Scanner จะแบ่งชนิดตามหัวอ่านอีกด้วยจะมีด้วยกัน 4 แบบหลักๆ คือ CCD, Laser, Omnidirectional และ Imager โดยจะแบ่งตามข้อแตกต่างในการใช้งานต่อไปนี้

  1. CCD Scanner เป็นเทคโนโลยีการอ่านบาร์โค้ดที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะเครื่องอ่านเป็นตัวที่ต้องถือด้วยมือ ข้อดี สามารถใช้ในที่มีแสงสว่างมากๆได้ ข้อเสีย จำเป็นต้องใช้กับบาร์โค้ดที่เป็นผิวเรียบเท่านั้นและต้องยิงในระยะไม่ห่างเกิน 1 นิ้ว
  2. Laser Scanner เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีทั้งแบบพกพาติดตัวและการติดตั้งอยู่กับที่ มีข้อดีสามารถอ่านโค้ดระยะที่ห่างจากบาร์โค้ดได้พอสมควรอ่านรหัสที่มีขนาดเล็กได้ดี
  3. Omnidirectional Scanner เป็นเครื่องอ่านแบบเลเซอร์มีการฉายแสงเลเซอร์ออกมาหลายเส้นหลายทิศทางจะเหมาะกับการอ่านบาร์โค้ดบนสินค้าซึ่งไม่ได้มีการติดตั้งตำแหน่งของบาร์โค้ดในจุดเดียวกันเสมอๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน แต่จะมีราคาที่สูงกว่าเครื่อง Laser Scanner จึงมักนิยมใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  4. Imager Scanner เป็นเครื่องอ่านที่ใช้หลักการในการจับภาพของตัวบาร์โค้ด เช่นเดียวกันกับกล้องถ่ายรูป และใช้เทคนิคการประมวลผลภาพที่ทันสมัยในการถอดรหัสบาร์โค้ด สามารถอ่านบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กมากๆได้ และสามารถทำงานได้ในระยะห่างจากบาร์โค้ดมากยิ่งขึ้น แต่จะประมวลผลข้อมูลได้ช้ากว่าเครื่องอ่านแบบเลเซอร์อยู่เล็กน้อย