จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ออกแบบอุตสาหกรรม, พัฒนาฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์และการดูแลหลังกาขายรวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค โดยสิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพของเราคือการได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Radio Frequency Identification / RFID

Point Mobile RF851 UHF Reader