Honeywell CK65 Handheld Computer

คอมพิวเตอร์พกพามาพร้อมหัวอ่านบาร์โค้ดและปุ่มกด สามารถสแกนในระยะใกล้ และ ระยะไกลได้ และยังใช้งานได้ในห้องเย็น ป้องกันการเกิดประกายไฟ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง