ทำความรู้จักมาตรฐาน IP

IP Rating หรือในชื่อเต็มว่า International Protection Standard (มาตรฐานการป้องกันระดับสากล) หรือบางทีก็มักเรียกในอีกชื่อเต็มว่า Ingress Protection Rating (มาตรฐานการป้องกันเข้าสู่ตัวอุปกรณ์) เป็นมาตรฐานที่เราใช้ในการบ่งบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นสามารถป้องกันวัตถุรูปแบบต่างๆ และน้ำ เข้าสู่ตัวอุปกรณ์จนทำให้เกิดความเสียหายภายในได้หรือไม่นั้นเองครับ โดยเริ่มต้นแล้ว IP Rating เมื่อใช้งาน เราจะเริ่มต้นด้วย IPXX โดย X ในหลักแรกคือระดับการป้องกันวัตถุภายนอก ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-6 ส่วน X ตัวหลังคือระดับการป้องกันน้ำที่มีระดับตั้งแต่ 1-8 โดยในแต่ระดับของการป้องกันวัตถุภายนอกและน้ำมีความแตกต่างกันดังนี้

ตัวเลขหลักเเรก ป้องกันของเเข็ง

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันวัตถุภายนอก

ระดับ 1 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 2 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 3 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

ระดับ 5 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง สามารถมีฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อยแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย

ระดับ 6 การป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตัวเลขหลักที่สอง ป้องกันของเหลว

ระดับ 0 ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

ระดับ 1 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

ระดับ 2 มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง

ระดับ 3 มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่งโดยไม่ก่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 4 มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทางโดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 5 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทางโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ระดับ 6 มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 12.5 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 6K มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 6.3 มิลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

ระดับ 7 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกสูงสุด 1 เมตร

ระดับ 8 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

ระดับ 9K มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงดันสูงพิเศษสามารถป้องกันน้ำได้รอบทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80ºC

แหล่งที่มา : https://legatool.com/wp/2033/

Similar Posts