Wi-Fi คืออะไร?

เป็นมาตรฐาน LAN ไร้สาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IEEE 802.11 สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นคลื่นวิทยุชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับบลูทูธและเครือข่ายเซลลูลาร์ ที่ใช้สำหรับการสื่อสารอุปกรณ์ในขนาดเล็ก เช่น บ้าน ห้างสรรพสินค้า จัตุรัส ฯลฯ WiFi เป็นวิธีที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการส่งข้อมูลทางไกลทำให้สามารถท่องเว็บได้ การเล่นเกมออนไลน์ การสตรีมวิดีโอ และการโทร VOIP ในปี 2019 การจัดส่งอุปกรณ์ WiFi ทะลุ 310 ล้านเครื่อง

ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผู้ใช้งาน: ความเร็วที่รวดเร็ว เวลาแฝงต่ำ มีความสเถียรภายใต้หลายสภาพแวดล้อม เข้ากันกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ได้ดี

WiFi คือ

  1. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ใช้กันมากที่สุด
  2. สื่อหลักสำหรับการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
  3. ขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจโลกเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์
  4. เติบโตขึ้น โดยมีการจัดส่งอุปกรณ์ 4 พันล้านเครื่องในปี 2018 และมีการใช้งานอุปกรณ์ 13 พันล้านเครื่อง

ที่มาของ WiFi

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายใหม่ถูกสร้างขึ้นโดย Dr. John O’Sullivan หรือที่รู้จักในนาม “บิดาแห่ง WiFi” ซึ่งทำงานให้กับ CSIRO ในปี 1990 Wireless Ethernet Compatibility Alliance (ปัจจุบันเรียกว่า Wi-Fi Alliance) พยายามขอให้ CSIRO บริจาคเทคโนโลยีนี้ให้สังคมฟรี แต่ล้มเหลว ตอนนี้ผู้ผลิตอุปกรณ์ WiFi ทุกราย เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม ฯลฯ ต่างต้องจ่าย CSIRO สำหรับค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตร

“Wi-Fi” เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์โดย Wi-Fi Alliance ในปี 2542

ที่จริงแล้ว “Wi-Fi” ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย และไม่ได้ย่อมาจากความเที่ยงตรงของสัญญาณไร้สาย ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับการพิสูจน์โดย Phil Belanger สมาชิกผู้ก่อตั้ง Wi-Fi Alliance ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้ “Wi-Fi” เป็น “WiFi”

WiFi ทำงานอย่างไร?

การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้นเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างเราเตอร์และอุปกรณ์ไคลเอนต์ ทั้งสองเครื่องมีเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุเพื่อสื่อสารระหว่างกันโดยส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ (2.4 GHz หรือ 5 GHz)

โดยปกติ เราเตอร์ WiFi จะเชื่อมต่อกับเต้ารับอีเทอร์เน็ตหรือโมเด็ม DSL/เคเบิล/ดาวเทียม ผ่านสายเคเบิลเครือข่ายสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จากนั้นจะบรอดคาสต์ชื่อ WiFi (SSID) ไปยังอุปกรณ์โดยรอบ เมื่ออุปกรณ์ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเพื่อแจ้งให้เราเตอร์ทราบ เมื่อเราเตอร์ได้รับและยอมรับคำขอ การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้น

แหล่งที่มา : https://www.tp-link.com/th/wifi/

Similar Posts